2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

 

 

ROK 2014

Radny Gminy
   

Marek Paweł Adamczyk (Radny [VII kadencja])  
Dariusz Deleska (Radny [VII kadencja])  
Anna Wieteska (Radny [VII kadencja]) 
Rafał Mariusz Dudek (Radny [VII kadencja])  
Elżbieta Korczak (Radny [VII kadencja]) 
Bożena Hanna Kucharska (Radny [VII kadencja])
Danuta Mac (Radny [VII kadencja])  
Marzena Ośka (Radny [VII kadencja])  
Zofia Piechnik (Radny [VII kadencja])  
Mirosława Lidia Stachera (Wiceprzewodniczący Rady [VII kadencja])  
Milena Wanda Szulik (Radny [VII kadencja])  
Grzegorz Kierzkowski (Radny [VII kadencja]) 
Jan Chryzostom Czachowski (Przewodniczący Rady [VII kadencja]) 
Adam Pietrusiński

Małgorzata Piekarska (Radny [VI kadencja])
Anna Wieteska (Radny [VI kadencja])  
Mirosław Śniegowski (Radny [VI kadencja]) 
Robert Strzelczyk (Radny [VI kadencja]) 
Zofia Piechnik (Radny [VI kadencja]) 
Krystyna Molenda (Radny [VI kadencja])  
Bogusław Kornet (Radny [VI kadencja])  
Anna Jarosińska (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja]) 
Rafał Dudek (Radny [VI kadencja])
Dariusz Deleska (Radny [VI kadencja])
Wojciech Cyngot (Radny [VI kadencja])
Marek Paweł Adamczyk (Radny [VI kadencja])
Małgorzata Anna Piekarska (Radny [VII kadencja])


Wójt, z-ca Wójta
    


Krzysztof Stykowski

 

 

ROK 2013


   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem) 
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)  
Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu) 
Jolanta Róg (Kierownik GOPS)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  
Edyta Zając (Dyrektor PSP Podlesie Duże)  
Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu) 

Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu)

  Radny Gminy
  


Marek Paweł Adamczyk (Radny [VI kadencja]) 
Wojciech Cyngot (Radny [VI kadencja]) 
Dariusz Deleska (Radny [VI kadencja])  
Rafał Dudek (Radny [VI kadencja])  
Bogusław Kornet (Radny [VI kadencja]) 
Zofia Piechnik (Radny [VI kadencja])  
Małgorzata Piekarska (Radny [VI kadencja]) 
Robert Strzelczyk (Radny [VI kadencja]) 
Mirosław Śniegowski (Radny [VI kadencja])  
Anna Wieteska (Radny [VI kadencja])  
Krystyna Molenda (Radny [VI kadencja])  
Karol Piotr Kucharski (Radny [VI kadencja])  
Anna Jarosińska (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])  
Mirosław Wieteska (Radny [VI kadencja])  
Jan Chryzostom Czachowski (Przewodniczący Rady [VI kadencja])  


    Sekretarz Gminy

Maria Brzezińska
Skarbnik Gminy Renata Elżbieta Pożyczka
Wójt, z-ca Wójta


Krzysztof Stykowski  
Dariusz Gołębiowski  

 

 

ROK 2012

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   

Jolanta Róg (Kierownik GOPS)  
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu) 
Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu)  
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)  
Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)  
Edyta Zając (Dyrektor PSP Podlesie Duże)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  

Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)  


Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia


Małgorzata Dawidowska  
Jadwiga Belka


    [Expand]Radny Gminy


Karol Piotr Kucharski (Radny [VI kadencja])  
Mirosław Śniegowski (Radny [VI kadencja])  
Robert Strzelczyk (Radny [VI kadencja])  
Małgorzata Piekarska (Radny [VI kadencja])
Zofia Piechnik (Radny [VI kadencja])
Edward Mielniczek (Radny [VI kadencja])
Bogusław Kornet (Radny [VI kadencja])
Rafał Dudek (Radny [VI kadencja])  
Dariusz Deleska (Radny [VI kadencja])
Wojciech Cyngot (Radny [VI kadencja])
Marek Paweł Adamczyk (Radny [VI kadencja])  
Anna Jarosińska (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])
Jan Chryzostom Czachowski (Przewodniczący Rady [VI kadencja])
Mirosław Wieteska (Radny [VI kadencja])
Anna Wieteska (Radny [VI kadencja])
Krystyna Molenda (Radny [VI kadencja])  

  [Expand] Sekretarz Gminy
     
Maria Brzezińska  
  [Expand] Skarbnik Gminy
Renata Elżbieta Pożyczka  
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta


Krzysztof Stykowski  
Dariusz Gołębiowski   

 

 

ROK 2011
  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

   

Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu) 
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  
Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)  
Edyta Zając (Dyrektor PSP Podlesie Duże)  
Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu)  
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)
Jolanta Róg (Kierownik GOPS)
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)
Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu)  


  [Expand]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia


Małgorzata Dawidowska  
Wiesława Ofiara  
Jadwiga Belka  

[Expand]Radny Gminy
    

Anna Wieteska (Radny [VI kadencja])
Mirosław Wieteska (Radny [VI kadencja])  
Mirosław Śniegowski (Radny [VI kadencja])  
Robert Strzelczyk (Radny [VI kadencja])  
Małgorzata Piekarska (Radny [VI kadencja]) 
Zofia Piechnik (Radny [VI kadencja]) 
Krystyna Molenda (Radny [VI kadencja])  
Edward Mielniczek (Radny [VI kadencja])  
Bogusław Kornet (Radny [VI kadencja])
Rafał Dudek (Radny [VI kadencja]) 
Dariusz Deleska (Radny [VI kadencja])
Wojciech Cyngot (Radny [VI kadencja]) 
Marek Paweł Adamczyk (Radny [VI kadencja])  
Anna Jarosińska (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])  
Jan Chryzostom Czachowski (Przewodniczący Rady [VI kadencja])  

  [Expand] Sekretarz Gminy
Maria Brzezińska  
[Collapse]Skarbnik Gminy Renata Elżbieta Pożyczka  
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta
Krzysztof Stykowski

 

 

ROK 2010
  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

   

Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  
Jolanta Róg (Kierownik GOPS) 
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)  
Edyta Zając (Dyrektor PSP Podlesie Duże)  
Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)   Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu)  
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  

  [Expand] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia

  


Emilia Płaszczyńska 
Wiesława Ofiara  
Jadwiga Belka 
Małgorzata Dawidowska  

  [Expand] Radny Gminy

    

Zofia Piechnik (Radny [VI kadencja]) 
Wojciech Cyngot (Radny [VI kadencja])
Robert Strzelczyk (Radny [VI kadencja])
Mirosław Wieteska (Radny [VI kadencja]) 
Mirosław Śniegowski (Radny [VI kadencja])
Małgorzata Piekarska (Radny [VI kadencja])
Marek Paweł Adamczyk (Radny [VI kadencja])  
Krystyna Molenda (Radny [VI kadencja])
Edward Mielniczek (Radny [VI kadencja])
Rafał Dudek (Radny [VI kadencja])
Anna Wieteska (Radny [VI kadencja])
Dariusz Deleska (Radny [VI kadencja])
Bogusław Kornet (Radny [VI kadencja])
Jan Chryzostom Czachowski (Przewodniczący Rady [VI kadencja])
Anna Jarosińska (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])

  [Collapse] Sekretarz Gminy
Maria Brzezińska  
[Collapse]Skarbnik Gminy Renata Elżbieta Pożyczka  
  [Collapse] Wójt, z-ca Wójta

Marek Matysiak  
Krzysztof Stykowski  

 

 

ROK 2009


   

  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu)  
Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu) 
Wiesława Ofiara 
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn) 
Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)

 

  [Expand] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia

 

Małgorzata Dawidowska  
Jadwiga Belka  

  [Expand] Radny Gminy

    

Zbysław Migdał (Radny [V kadencja])  
Ryszard Jurek (Radny [V kadencja])  
Stanisław Cichocki (Radny [V kadencja])
Andrzej Lusztyk (Radny [V kadencja])  
Hanna Król (Radny [V kadencja])  
Bogusława Setniewska (Radny [V kadencja])  
Leokadia Tomczyk (Radny [V kadencja])  
Waldemar Wieteska (Radny [V kadencja])  
Czesław Wójcik (Radny [V kadencja])  
Krzysztof Stykowski (Radny [V kadencja])  
Jan Czachowski (Wiceprzewodniczący Rady [V kadencja])  
Edward Mielniczek (Przewodniczący Rady [V kadencja])
Urszula Janusz (Radny [V kadencja])  
Aleksandra Górnik (Radny [V kadencja])  

[Expand]Sekretarz Gminy   Maria Brzezińska  
  [Expand] Skarbnik Gminy
  Renata Elżbieta Pożyczka  
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta
Marek Matysiak  

 

 

ROK 2008
  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

   

Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Wiesława Ofiara  
Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu) 
Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu)  
Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  
Jolanta Róg (Kierownik GOPS) 
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)  
Edyta Zając (Dyrektor PSP w Podlesiu Dużym)  
Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)


  [Collapse]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia


Jadwiga Belka 

Małgorzata Dawidowska  

  [Collapse] Radny Gminy

    

Leokadia Tomczyk (Radny [V kadencja])
Urszula Janusz (Radny [V kadencja])
Krzysztof Bulkowski (Radny [IV kadencja])  
Hanna Król (Radny [V kadencja])
Zbysław Migdał (Radny [V kadencja])
Czesław Wójcik (Radny [V kadencja])

Waldemar Wieteska (Radny [V kadencja]) 
Krzysztof Stykowski (Radny [V kadencja]) 
Andrzej Lusztyk (Radny [V kadencja])
Bogusława Setniewska (Radny [V kadencja]) 
Stanisław Cichocki (Radny [V kadencja])  
Edward Mielniczek (Przewodniczący Rady [V kadencja])  
Ryszard Jurek (Radny [V kadencja])  
Aleksandra Górnik (Radny [V kadencja])  
Jan Czachowski (Wiceprzewodniczący Rady [V kadencja])  

  [Expand] Sekretarz Gminy
  Maria Brzezińska  
[Expand]Skarbnik Gminy Renata Elżbieta Pożyczka  
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta
Marek Matysiak

 

 

ROK 2007


   

  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)  
Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu)  
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Wiesława Ofiara  
Jolanta Róg (Kierownik GOPS)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)  
Maria Brzostowicz 
Jadwiga Belka  

  [Expand] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia

  

Małgorzata Dawidowska 

 

    Sekretarz Gminy
 Maria Brzezińska  
  [Expand] Skarbnik Gminy
Stefan Kondrzycki  
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta
Marek Matysiak  

 

 

ROK 2006
  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

   

Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)  
Jolanta Róg (Kierownik GOPS)  
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)  
Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu)  
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)
Iwona Baran- Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu)  

  [Expand] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia

  


Jadwiga Belka  
Małgorzata Dawidowska  


    [Expand]Radny Gminy


Aleksandra Górnik (Radny [V kadencja])  
Ryszard Jurek (Radny [V kadencja])  
Agnieszka Chmielewska (Radny [V kadencja]) 
Zbysław Migdał (Radny [V kadencja])  
Czesław Wójcik (Radny [V kadencja])  
Waldemar Wieteska (Radny [V kadencja])  
Krzysztof Bulkowski (Radny [IV kadencja])  
Edward Mielniczek (Przewodniczący Rady [V kadencja])
Andrzej Lusztyk (Radny [V kadencja])
Hanna Król (Radny [V kadencja])  
Stanisław Cichocki (Radny [V kadencja]) 
Bogusława Setniewska (Radny [V kadencja])  

Jan Czachowski (Wiceprzewodniczący Rady [V kadencja])  
Krzysztof Stykowski (Radny [V kadencja]) 
Urszula Janusz (Radny [V kadencja])  

[Expand]Sekretarz Gminy Maria Brzezińska
  [Expand] Skarbnik Gminy
Maria Brzostowicz  
[Expand]Wójt, z-ca Wójta Marek Matysiak

 

 

ROK 2005


   

  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu) 
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)  
Jolanta Róg (Kierownik GOPS)  
Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu)  
Iwona Baran-Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu) 
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)  
Edyta Zając (Dyrektor PSP Podlesie Duże)  


  

  [Expand] Radny Gminy

Dariusz Zakrzewski (Radny [IV kadencja])  
Marian Wrona (Radny [IV kadencja])  
Czesław Wójcik (Radny [IV kadencja])
Sławomir Wieteska (Radny [IV kadencja])
Leokadia Tomczyk (Radny [IV kadencja])
Krzysztof Stykowski (Radny [IV kadencja])  
Robert Strzelczyk (Radny [IV kadencja])
Józef Padewski (Radny [IV kadencja])
Hanna Król (Radny [IV kadencja])  
Krzysztof Górski (Radny [IV kadencja])
Elżbieta Czwarno (Radny [IV kadencja])
Jan Chryzostom Czachowski (Radny [IV kadencja])
Krzysztof Śniegowski (Wiceprzewodniczący Rady [IV kadencja])  


    

  [Expand] Sekretarz Gminy
Maria Brzezińska  
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta
Marek Matysiak

 

 

ROK 2004

[Expand]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   

Iwona Baran-Szymańska (Kierownik SP ZOZ w Stromcu)
Edyta Zając (Dyrektor PSP Podlesie Duże)
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn) 
Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu) 
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)  
Jolanta Róg (Kierownik GOPS)  
Anna Kaczmarczyk (Dyrektor PSP w Bożem)  
Elżbieta Wiatrak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu)

  [Expand] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia

  

Zbigniew Kaliciński  


    

  [Expand] Radny Gminy

Leokadia Tomczyk (Radny [IV kadencja])  
Jan Chryzostom Czachowski (Radny [IV kadencja])
Dariusz Zakrzewski (Radny [IV kadencja]) 
Marian Wrona (Radny [IV kadencja])
Sławomir Wieteska (Radny [IV kadencja]) 
Robert Strzelczyk (Radny [IV kadencja])  
Józef Padewski (Radny [IV kadencja]) 
Krzysztof Górski (Radny [IV kadencja])  
Elżbieta Czwarno (Radny [IV kadencja])  
Krzysztof Śniegowski (Wiceprzewodniczący Rady [IV kadencja])
Czesław Wójcik (Radny [V kadencja]) 
Krzysztof Stykowski (Radny [V kadencja])  
Hanna Król (Radny [V kadencja])  
Krzysztof Bulkowski (Radny [IV kadencja])  
Edward Mielniczek (Przewodniczący Rady [V kadencja])  

[Expand]Sekretarz Gminy Maria Brzezińska

 

 

ROK 2003
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta

   

Marek Matysiak  

 

 

 

ROK 2002


 

  [Expand] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

 

Jolanta Róg (Kierownik GOPS)  
Beata Komorek (Dyrektor PSP w Bobrku)
Jadwiga Sekuła (Dyrektor PSP Dobieszyn)
Józef Lechowski  
Leszek Molga (Dyrektor PSP w Stromcu) 
Anna Mrozińska (Dyrektor Publicznago Gimnazjum w Stromcu)
Ewa Dawidowska  


  

  [Expand] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
  Zbigniew Kaliciński


    

  [Expand] Sekretarz Gminy
Maria Brzezińska  
[Expand]Skarbnik Gminy   Maria Brzostowicz  
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta
Marek Matysiak  

 

ROK 2000
  [Expand] Wójt, z-ca Wójta

   

Marek Matysiak  

 

 

 


Marek Paweł Adamczyk (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Marek Paweł Adamczyk Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer...
czytaj dalej...

Dariusz Deleska (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Dariusz Deleska Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer okręgu...
czytaj dalej...

Anna Wieteska (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Anna Wieteska Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer okręgu...
czytaj dalej...

Rafał Mariusz Dudek (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Rafał Mariusz Dudek Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer...
czytaj dalej...

Elżbieta Korczak (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Elżbieta Korczak Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer okręgu...
czytaj dalej...

Bożena Hanna Kucharska (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Bożena Hanna Kucharska Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer...
czytaj dalej...

Danuta Mac (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Danuta Mac Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer okręgu...
czytaj dalej...

Marzena Ośka (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Marzena Ośka Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer okręgu...
czytaj dalej...

Zofia Piechnik (Radny [VII kadencja])

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Zofia Piechnik Pełniona funkcja w Radzie: Radny Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak danych Numer okręgu...
czytaj dalej...

Mirosława Lidia Stachera (Wiceprzewodniczący Rady [VII...

09.06.2015

Informacja szczegółowa o wybranej osobie     Imię i nazwisko : Mirosława Lidia Stachera Pełniona funkcja w Radzie: Wiceprzewodniczący Rady Numer kadencji Rady: 7 Poziom wykształcenia: brak...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 54736

Utworzono dnia: 18.05.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 26.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 12.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 11.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 10.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 09.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 09.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 09.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 09.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 09.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 09.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Oświadczenia majątkowe
 • 18.05.2015, Administrator główny: Utworzenie zakładki Oświadczenia majątkowe